BATAAN VACCINE REGISTRATION

PRIORITY GROUP A3. Sila ang mga taong nasa edad 18 hanggang 59 at may tinatawag na controlled co-morbidity o pagkakaroon ng karamdamang karaniwang nangangailangan ng maintenance medicine. Narito ang halimbawa ng mga comorbidities:

 • Sakit sa baga
 • Alta-presyon o high blood
 • Sakit sa puso at ugat
 • Sakit sa bato (kidney)
 • Sakit sa ugat o sa utak tulad ng mga na-stroke
 • Sakit sa utak o ugat sa katawan at spinal cord
 • Kanser o malignancy
 • Diabetes
 • Malubhang katabaan o obesity
 • Tuberculosis
 • Sakit sa atay (liver)
 • Mahinang immune system ng dahil sa sakit

Kung ikaw ay kabilang sa mga nabanggit, i-click lamang ng link upang makapag rehistro. Kung sakaling wala rito ang impormasyon ukol sa iyong kondisyon, maaaring makipag-ugnayan sa inyong Rural Health Unit (RHU).

Tandaan: Huwag kalimutan ang kopya ng mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kabilang sa grupong ito. Narito ang mga halimbawa ng dokumentong kailangang i-attach sa inyong registration form:

 1. Medical certificate
 2. Prescription ng gamot
 3. Hospital records
 4. Surgical o pathology records

Para naman sa mga may malubhang karamdaman gaya ng mga sumusunod:

 1. Autoimmune disease
 2. HIV
 3. Cancer patients currently undergoing immunosuppressive therapy
 4. Transplant patients
 5. Patients undergoing steroid treatment
 6. Bedridden patients or with a poor prognosis

Kinakailangan niyong magpakita ng medical clearance sa araw ng pagbabakuna bilang patunay sa inyong kondisyon.

BATAAN VACCINE REGISTRATION