BATAAN VACCINE REGISTRATION

Slide Bataan Vaccine Registration Site
A3 – Person with Comorbidity A4: Frontline Personnel in Essential Sectors Ang website na ito ay para sa karagdagang kaalaman ng mga mamamayang nabibilang sa Priority Groups A3 at A4. Mahalagang malaman na ang paraan ng pagrerehistro para sa mga priority groups na nabanggit ay higit na magkaiba kaya’t mangyaring basahing mabuti ang mga nakasaad bago magsagot. A5: Indigent Population

Sinu-sino ang kabilang sa Priority Group A3? 

Sila ang mga nasa edad 18 hanggang 59 at may tinatawag na controlled co-morbidity o mayroong karamdamang nangangailangan ng maintenance medicine.

Kung ikaw ay kabilang dito, i-click lamang ang link upang makapag rehistro.

Sinu-sino ang kabilang sa Priority Group A3? 

Sila ang mga nasa edad 18 hanggang 59 at may tinatawag na controlled co-morbidity o mayroong karamdamang nangangailangan ng maintenance medicine.

Kung ikaw ay kabilang dito, i-click lamang ang link upang makapag rehistro.

Sinu-sino ang mga nabibilang sa Priority Group A4?

Ang website na ito ay para sa karagdagang kaalaman ng mga mamamayang nabibilang sa Priority Group A4 o mga taong kinakailangang lumabas ng bahay upang magtrabaho. Ang pagrerehistro para rito ay gagawing “institution based”. Ang inyong kumpanya ang magrerehistro para sa kanilang mga empleyado at hindi maaaring makapagrehistro ang isang indibidwal na empleyado.

Maaaring makipag-ugnayan sa inyong mga kumpanya tungkol dito.

Sinu-sino ang kabilang sa Priority Group A5? 

Sila ang mga nasa edad 18 hanggang 59 na nabibilang sa Indigent Population. Kabilang din dito ang mga miyembro ng benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, o ang 4Ps. Kung ikaw ay kabilang dito, i-click lamang ang link upang makapag rehistro.
BATAAN VACCINE REGISTRATION